Batnfjord Vassverk

Batnfjord Vassverk SA bygger nytt vannbehandlingsanlegg som skal stå klart før jul 2020.

Jotne Ankers skal til dette prosjektet gjøre alt i fra å gi tilbud om engineering sammen med kunde til detaljengieering, fabrikasjon og montering.

Fabrikasjon og montering av rør, support, trapp, gangbane og tanker.