Benterud skole, Lørenskog

På oppdrag fra Lørenskog kommune skal Backe Romerike utvikle Benterud skole, som er en barneskole med klassetrinn 1.-7.

Skolen planlegges utvidet fra to til fire paralleller med en totalkapasitet på cirka 800 elever. Det er planlagt undervisningslokaler for en utvidet base for 20 barn med særskilte behov. I tillegg til skoleutvidelsen skal det bygges en flerbrukshall på størrelse med en håndballbane. Flerbrukshallen er planlagt med parkeringskjeller for cirka 40 biler.

Anleggsarbeidene på Benterud skole startet i mars 2022, og skal stå ferdig i desember 2023.

Jotne Ankers skal til dette prosjektet levere spilerekkverk i utvendige og innvendige betong og ståltrapper, glassrekkverk på tribuner i flerbrukshall, ståltrapper til teknisk rom og leidere til tak.