Bjerke videregående skole, Oslo

Bjerke videregående skole, Oslo

Trapperekkverk