Bjølstad studentboliger, Fredrikstad

AF Gruppen er innstilt som totalentreprenør for bygging av studenthybler for Studentsamskipnaden i Østfold.

Kontrakten omfatter riving av eksisterende hybelhus og bygging av fire nye blokker med totalt 230 nye studentboliger i massivtre. Bygget har et samlet brutto bygningsareal på ca. 6 900 m2. Dette er byggetrinn 5 for studenthybler på Bjølstad.

Oppstart av prosjektet var i januar 2019 og skal stå ferdig til skolestart 2020.

Jotne Ankers skal til dette prosjektet levere håndløpere i innvendige trapper, franske balkonger og 4 stk. utvendige rettløp rømningstrapper.