Hjelset Vannbehandlingsanlegg

Nordic Water skal for Stjørdal kommune bygge et nytt vannbehandlingsanlegg i nærheten av det

Les mer

Moi Vannbehandlingsanlegg

Nordic Water er engasjert av Lund kommune for ombygging av Moi Vannbehandlingsanlegg. Prosjektet skal

Les mer

Batnfjord Vassverk

Batnfjord Vassverk SA bygger nytt vannbehandlingsanlegg som skal stå klart før jul 2020. Jotne

Les mer

Meland Vannbehandlingsanlegg

Meland kommune skal bygge nytt hovedvannverk på Hestdal med Storavatnet som ny Vannkilde levert av

Les mer