Oslo Atrium

Veidekke har inngått kontrakt med Watrium AS om å rehabilitere og bygge om kontorbygget

Les mer