Edvardsløkka omsorgsboliger, Kongsberg

Skanska Husfabrikken i samarbeid med Skanska Norge skal bygge Edvardsløkka omsorgsboliger, på oppdrag fra Kongsberg kommunale eiendom. Prosjektet omfatter ca. 5400 kvadratmeter BTA over 3 etasjer og vil bestå av 48 omsorgsboliger med fellesfunksjoner, sentralkjøkken, tannhelsetjeneste og dagsenter. I tillegg skal tomt og utomhusområde, samt infrastruktur opparbeides. Bygget skal oppføres som plusshus, med bæresystem i prefabrikkert stål, hulldekker og massivtre, samt ytterveggselementer.

Prosjektet skal ferdigstilles juni 2021.

Jotne Ankers skal til dette prosjektet levere glassrekkverk og sprosserekkverk på terrasser, utvendige rettløpstrapper, sprosserekkverk i betongtrapper, håndløpere på vegg i betongtrapper og leider.