Elvsletta studentboliger, Svalbard

Skanska Husfabrikken skal bygge studentboliger for Norges arktiske studentsamskipnad på Svalbard.

Prosjektet består av to relativt like blokker som skal bygges på Elvesletta utenfor Longyearbyen. Til sammen skal det produseres 403 moduler, som skal fraktes med båt fra Husfabrikken i Steinkjer til Svalbard.

Norges arktiske studentsamskipnad skal kunne huse 280 studenter når alle enheter i studentboligene er tatt i bruk. Til sammen blir prosjektet på omtrent 9.000 kvadratmeter. Det er planlagt oppstart i mars 2020, og beregnet ferdigstillelse er sommeren 2021.

Jotne Ankers skal til dette prosjektet levere utvendige og innvendige trapper i 2 bygg.

Det spesielle med denne leveransen er at Jotne Ankers skal montere innvendige trapper mens bygget er i moduler på fabrikken i Steinkjær.