Fagskolen for brann- og redningspersonell

Skanska Husfabrikken har inngått kontrakt med Statsbygg om oppføring av tre hybelbygg på Fjelldal i Tjeldsund kommune i Troms og Finnmark.

Prosjektet består av 240 studenthybler fordelt på tre bygg og skal huse studentene ved den nyetablerte Brann- og redningsskolen.

Det første byggetrinnet har planlagt oppstart prøvedrift høsten 2024, det andre før jul i 2024, og det tredje høsten 2025.

Jotne Ankers skal til dette prosjektet levere 1 stk. innvendig lakkert rettløpstrapp og 2 stk. utvendig spiraltrapper, til hvert bygg.

 

Foto: Hentet fra internett