Login

Brukernavn

Passord

JOTNE ANKERS

REKKVERK

Kjøresterkt rekkverk

Jotne Ankers leverer kjøresterktrekkverk som et beskyttelsesgjerde ved veier, gang- og sykkelsti, parkeringsplasser, parkeringshus og lignende. Rekkverket skal være kjøresterkt og samtidig tilfredsstille kravene til barnesikring.

Vi har forskjellige løsninger, men produserer også etter arkitekttegninger.