Login

Brukernavn

Passord

JOTNE ANKERS

JOTNE ANKERS

TRAPPER

Du kan finne under våre tjenester relatert til denne kategorien.

Jotne Ankers har lang og bred erfaring i å konstruere og produsere ståltrapper basert på kundens ønsker og krav.

Vi produserer alle typer rettløpstrapper og har lang erfaring på feltet da det har blitt mange tusen produserte trapper etter hvert.

Jotne Ankers leverer spiraltrapper som anvendes både som tilkomsttrapper og rømningstrapper. Alle trapper blir designet av våre dyktige konstruktører.

Jotne Ankers leverer tilpasset stålbur til trapper for å hindre uønsket adkomst. Burene leveres vanligvis med høyde 2,5 meter, men kan også leveres i full trappehøyde.

Halden leider er vår standard leider for rømning og tilkomst. Leidere brukes ofte for rømning av mindre folkemengder eller tilkomst til tak og lignende for vedlikehold og annet arbeid.