Login

Brukernavn

Passord

JOTNE ANKERS

TRAPPER 

Halden leider

Halden leider er vår standard leider for rømning og tilkomst. Leidere brukes ofte for rømning av mindre folkemengder eller tilkomst til tak og lignende for vedlikehold og annet arbeid.

Ryggbøyle leveres på leidere over 2,5 meter. Låsbar luke og innkledd ryggbøyle leveres også om ønskelig.
Leidere tilpasses høyder og bygg i henhold til gjeldene krav og forskrifter, og leveres med nødvendige innfestingsmidler.

Utførelser i galvanisert stål, lakkert stål, samt galvanisert og lakkert stål.