Login

Brukernavn

Passord

JOTNE ANKERS

TRAPPER

Spiraltrapper

Spiraltrapper anvendes både som tilkomsttrapper og rømningstrapper. Alle trapper blir designet av våre dyktige konstruktører. Diameter, høyder, trinnvinkler, repos og gangretning varierer for å dekke gjeldende myndighetskrav og optimalisere brukervennlighet. Spiraltrappene leveres som standard barnesikre med rekkverk og avstand mellom trinn.

Utvendige trapper leveres med trinn og repos av gitterrister med maskevidde 34x44 eller 34x11 mm. Rekkverket utføres med håndløper av rør 34 eller 42 mm og stendere av rør med diameter 20 mm. Alle utvendige trapper leveres varmforsinket for en sikker og varig korrosjonsbeskyttelse.

Innvendige trapper leveres med trinn og repos av stålplate med belegg eller stålplate med armering for påstøp og flis legging. Håndløper av lakkert rør, rustfritt eller tre. Stendere av rør med diameter 20 mm.