Fyrstikkbakken 14, Oslo

AF gruppen har inngått avtale med Fyrstikkbakken 14 AS om å bygge det første kommersielle boligprosjektet i massivtre. Boligprosjektet inngår i FutureBuilt-programmet som har mål om 50 % reduksjon i klimagasser. Fyrstikkbakken 14 AS er eid 50/50 av Birk & Co AS og AF Eiendom.

Fyrstikkbakken 14 består av 163 leiligheter fordelt på 4 boligblokker med underliggende parkeringskjeller og tilhørende grøntarealer med forbindelse til nærområdet.

Prosjektet skal stå ferdig høsten 2023.

Jotne Ankers skal til dette prosjektet levere 4 svingte ståltrapper.