Halden Storsenter

Veidekkes datterselskap Øst AS har av Halden kommunale pensjonskasse fått i oppdrag å bygge om Halden Storsenter.

Oppdraget omfatter detaljprosjektering og ombygging av Halden Storsenter fra kjøpesenter til flerbrukshus med kino, bibliotek, familiens hus, Halden frivillighetssentral, ungdomsklubb, Edderkoppen Gavemakeri og driftsfunksjoner.

Det totale arealet for prosjektet er på i overkant av 11.500 kvadratmeter, og skal stå ferdig i oktober 2021.

Jotne Ankers skal til dette prosjektet levere 2 stk. interne trapper med glassrekkverk. I tillegg skal Jotne Ankers komplettere noe av det eksisterende dekkekantrekkverket.