Halden videregående skole avd. Porsnes

I Halden er PEAB nå i gang med å total rehabilitere et 9000 kvadratmeter stort bygg på tomta til Norske Skog Saugbruks. Prosjektet er et ledd i den nye samlokaliseringen av yrkesfagopplæringen i Østfold ved Halden videregående skole, og utføres for byggherren Porsnes Utvikling AS.

Prosjektet skal etter planen stå ferdig høsten 2022.

Jotne Ankers skal til dette prosjektet levere 2 store ståltrapper og 1 mindre ståltrapp utendørs. I tillegg skal det leveres 2 ståltrapper, diverse rekkverk i betongtrapper og rekkverk på dekkekanter innendørs.