Haugekvartalet, Kongsvinger

Ø.M Fjeld er engasjert av KB Gruppen Eiendom som totalentreprenør for Haugekvartalet, og det er planlagt at prosjektet skal stå ferdig høsten 2021.

Prosjektet, som ligger i Kongsvinger sentrum, skal bestå av rundt 10.000 kvadratmeter fordelt på tre nye bygninger med næringslokaler, kontorer, boliger og underjordisk parkeringskjeller. Arealene fordeles på tre nye bygg oppført mellom de eldre, verneverdige husene i området.

Jotne Ankers skal til dette prosjektet levere ca. 180m trapperekkverk, ca. 300m glassrekkverk på takterrasser, 1stk rettløpstrapp med glassrekkverk og 1stk spiraltrapp. I tillegg vil det også bli levert diverse mindre håndløpere.