Hjelseth vannbehandlingsanlegg

Nordic Water skal for Stjørdal kommune bygge et nytt vannbehandlingsanlegg i nærheten av det eksisterende anlegg som ligger ved Lauvvatnet i Lånke.

Det nye vannbehandlingsanlegget blir på samme måte som eksisterende anlegg et kjemisk fellingsanlegg, men med ny teknologi og oppgraderinger som skal gi en bedre prosess for å sikre vannkvaliteten de kommende årene.

Prosjektet skal stå ferdig 2022.

Jotne Ankers skal til dette prosjektet gjøre alt i fra å gi tilbud om engineering sammen med kunde til detaljengieering, fabrikasjon og montering.

Fabrikasjon og montering av rør, support, trapp, gangbane og tanker.