Høgskolebygget Kongsvinger

Ø.M Fjeld bygger nytt kontor- og administrasjonsbygg for Høgskolestiftelsen og Høgskolen Eiendom.

Det nye bygget oppføres like ved Høgskolebygget i Kongsvinger, og skal blant annet inneholde felles kantine, undervisningsrom, arbeidsrom og kontorer for ulike leietakere. Samlet vil det nye kontorbygget bestå av et areal på nærmere 5.600 kvadratmeter, fordelt på fire etasjer.

Prosjektet skal stå ferdig våren 2024.

Jotne Ankers skal til dette prosjektet levere rettløpstrapp med rekkverk i perforerte plater, rekkverk i beteongtrapper, spiraltrapper som rømningstrapp og utvendig rettløpstrapp.