Jotne med ny grafisk profil

Pressemelding, oktober 2023

Jotne-40 år med tradisjon og innovasjon

Etter 40 års virksomhet gjennomgår selskapet nå et generasjonsskifte. Jotne har ansattmangeunge og dyktige ledere og medarbeidere som skal ta bedriftene videre inn i fremtiden. Som del av fornyelsen av selskapet, har Jotne nå utarbeidet en ny grafisk profil, med blant annet oppdatert logo og nettsider. Den nye logoen viderefører tradisjonen, men gir samtidig assosiasjoner til bevegelse fremover, baner som møtes, og nye retninger, og representerer også de fire forretningsområdene til Jotne. Jotne har i dag rundt 100 ansatte i fire operative selskaper. Dette er Jotne Ankers – en av Norges største og mest erfarne produsent av trapper og rekkverk i stål, Jotne Connect – en internasjonal leder innen høyteknologiskutveksling og deling av produkt data, Jotne Eiendom – en betydelig eiendomsutvikler og forvalter i Oslo og Østfold, og Jotne Mobility–som leverer tekniske ingeniør tjenester til rullende materiell og mobilitet. Jotnes motto og motivasjoner «Vår kunnskap – dine løsninger». Vi leverer oppdatert og ny kunnskap til våre kunder, slik at de kan bruke dette i sine prosjekter, løsninger og tjenester. Vi har sett mulighetene Jotne startet i 1982 og var tidlig ute med å levere konsulenttjenester og prosjektledelse for Norges den gang nye olje- og gassbransje. Etter hvert rettet Jotne seg også mot skipsfart og annen mekanisk industri. Jotne var fremtidsrettet, så tidlig potensialet i IT-industrien og var et av de første IT-selskapene som spesialiserte seg i bruk av 3D modellering i Norge. I dag er for eksempel Jotne Connect en del av den lille, men internasjonalt vel ansette norske romindustrien, som nå er i vekst med økende oppmerksomhet. I tillegg er forsvars- og bygningsindustri satsningsområder for selskapet. Jotne leverer fortsatt banebrytende og innovative løsninger og tjenester, til blant annet bygg og konstruksjon, høyteknologi- og dataindustrien, luftfarts- og romindustrien, samt til fremstilling, produktutvikling og akademisk forskning. I Fredrikstad utvikler Jotne en helt ny smart bydel hvor all Jotnes kompetanse og kunnskap vil benyttes for å realisere et bærekraftig og fremtidsrettet sentrumsområde. Jotne startet som en familiebedrift, og firmaet er fortsatt i familiens eie, med flere familiemedlemmer ansatt i selskapet. Med innovasjon og fornying som merkevare Helt siden starten har Jotne hatt som sin merkevare nytenkning og innovasjon, og vært tidlig ute på sine felt, også internasjonalt. Det fortsetter Jotne med, også inn i fremtiden, gjennom stadig fornying og vekst. Ikke minst gjennom generasjonsskiftet blant våre ansatte, som vil sørge for at vi fortsetter å levere oppdaterte, innovative og fremtidsrettede idéer og løsninger. Jotne er klarefor de neste 40 år.