Moi vannbehandlingsanlegg

Nordic Water er engasjert av Lund kommune for ombygging av Moi Vannbehandlingsanlegg.

Prosjektet skal ferdigstilles april 2021.

Jotne Ankers skal til dette prosjektet gjøre alt i fra å gi tilbud om engineering sammen med kunde til detaljengieering, fabrikasjon og montering.

Fabrikasjon og montering av rør, support, trapp, gangbane og tanker.