New Radiumhospitalet 2024

Foreløpig illustrasjon: Henning Larsen Architects, AART Architects og Momentum Arkitekter.

I perioden 2019 til 2024 skal det bygges to nye bygg på Radiumhospitalet – et nytt klinikkbygg og et protonbygg. Klinikkbygget vil inneholde mange av aktivitetene som foregår ved sykehuset i dag. Protonterapibygget skal i hovedsak huse det svært avanserte utstyret som kreves for å kunne tilby protonterapi, et tilbud pasienter i dag må til utlandet for å få. Bygget vil også inneholde andre aktiviteter knyttet til strålebehandling ved Radiumhospitalet. Helse Sør-Øst RHF er byggherre og eier av prosjektet. Sommeren 2023 starter arbeidet med fasader og innredning, og Jotne Ankers skal levere til dette prosjektet: - Spesiell innvendig trapp, rett trapp i hengestøtte med rekkverk i selvbærende glass i glassgate - Selvbærende glassrekkverk på dekkskanter i glassgate - Ståltrapper med selvbærende glassrekkverk - Rett trapp i teknisk rom - Spiralstaika i teknisk rom - Plattformer og gangveier laget av gitter, i tekniske rom - Rekkverk i stål - Rekkverk - Pullerter - Søyle- og veggbeskyttelse - Veggstige - Stål og aluminium lameller og lameller på vegger