Nexanstårnet, Halden

Consto og Nexans har inngått kontrakt om bygging av ny fabrikk i Halden.

Prosjektet omfatter bygging av nye produksjonslokaler på til sammen 30.000 kvadratmeter samt et 140 meter høyt tårn for kabelproduksjon, og skal føres opp ved siden av det eksisterende fabrikkanlegget til Nexans i Halden.

Prosjektet er i gang, og bygget skal stå ferdig 4. kvartal 2023.

Jotne Ankers skal til tårn prosjektet levere utvendig spiraltrapp, rekkverk til innvendig betongtrapp, leidere og plattformer, 2 stk. rettløpstrapper, rekkverk og diverse mindre rettløpstrapper.