Nidarvoll skole og rehabiliteringssenter

Skanska Norge AS fortsetter videreutviklingen av Nidarvoll prosjektene for Trondheim kommune.

Prosjektene består av rehabilitering av ny skole og nytt rehabiliteringssenter på den eksisterende tomten til Nidarvoll skole og Nidarvoll helsehus.

Nidarvoll skole og Sunnland skole samlokaliseres, og vil gi plass til 1.000 elever på barne- og ungdomstrinnet. Skolene omfatter cirka 16.000 kvadratmeter, og består av to hovedfløyer på to og fire etasjer.

Nytt rehabiliteringssenter omfatter cirka 10.000 kvadratmeter over fire etasjer. Det er planlagt 72 korttidsplasser for rehabilitering samt tilhørende trenings- og kontorfasiliteter. Områdene mellom skole og rehabiliteringssenteret knyttes sammen av et stort uteareal.

Rehabiliteringssenteret er planlagt å stå ferdig i april 2023, og skolen vil overleveres i november 2023.

Jotne Ankers skal til Nidarvoll skole levere totalt 6 rettløpstrapper, der 3 av trappene er av typen interiør med håndløpere av eik.

Til rehabiliteringssenteret skal Jotne Ankers levere 2 galvaniserte rømningstrapper som vil strekke seg over 5 etasjer.