Nordnes oppveksttun, Bergen

Constructa Entreprenør har totalansvaret for prosjektet Nordnes oppveksttun.

Nordnes oppveksttun blir en to-parallells barneskole med integrert forsterket avdeling og barnehage. Utgangspunktet er den 114 år gamle Nordnes skole og tilhørende skoleplass. Totalt skal arealene utvides med 500 kvadratmeter.

Riving og byggestart var november 2017, og prosjektet skal stå ferdig vinter 2020.

Jotne Ankers skal til dette prosjektet levere interiørtrapper og rekkverk i betongtrapp.