Nye Hokksund renseanlegg

På oppdrag for Øvre Eiker kommune startet NCC i januar 2023 opp arbeidet med å bygge Hokksund renseanlegg.

Nye Hokksund renseanlegg blir et moderne anlegg og får etter ferdigstillelse fordoblet sin rensekapasitet. Det er planlagt plass-støpte lukkede tanker og bassenger, med tilhørende punktavsug og luktreduksjonsanlegg, som vil sikre et godt inneklima i bygningen.

Hokksund renseanlegg vil ved ferdigstillelse ha en utvidet renseprosess, som omfatter nitrogenrensning og en skjerpelse av fosforfjerning til 95 prosent. Denne oppgradering av renseanlegget vil gi positive effekter for Drammenselva og bidrar med de høye rensekravene også til en renere Oslofjord.

Det nye renseanlegget skal etter planen ferdigstilles 1. kvartal 2025 og har en prislapp på 330millioner.

Jotne Ankers skal til dette prosjektet levere utvendig spiraltrapp, lakkert rekkverk i innvendige betongtrapper, luker i aluminium og alu-plank over bassenger og tanker og industritrapper, dekker og arbeidsplattformer i stål, med GRP rister og rustfritt industrirekkverk.