Nye Radiumhospitalet 2024

Foreløpig illustrasjon: Henning Larsen Architects, AART Architects og Momentum Arkitekter.

I perioden 2019 til 2024 bygges to nye bygg på Radiumhospitalet - et nytt klinikkbygg og et protonbygg. Klinikkbygget skal inneholde mange av aktivitetene som finner sted på sykehuset i dag. Protonterapibygget skal i hovedsak romme det svært avanserte utstyret som kreves for å kunne tilby protonbehandling, et tilbud pasienter i dag må til utlandet for å få. Bygget vil også inneholde annen aktivitet knyttet til stråleterapi på Radiumhospitalet. Helse Sør-Øst RHF er oppdragsgiver og eier av prosjektet.

Sommeren 2023 starter arbeidet med fasader og innvendige arbeider, og Jotne Ankers skal til dette prosjektet levere:

- Spesial interiørtrapp, rettløpstrapp i hengestag med rekkverk i selvbærende glass i Glassgate

- Selvbærende glassrekkverk på dekkekanter i Glassgate

- Ståltrapper med selvbærende glassrekkverk

- Rettløpstrapper i tekniske rom

- Spiraltrapp i teknisk rom

- Plattformer og gangbaner av gitter, i tekniske rom

- Stålrekkverk

- Håndløpere

- Pullerter

- Søyle og veggbeskyttelse

- Leidere

- Spiler og lameller av stål og aluminium på vegger