Nye Stavanger Universitetssykehus

Dagens sykehus i Stavanger sentrum er for lite, og det er behov for nye og større lokaler for å møte forventninger til befolkningsveksten og framtidige behov for spesialhelsetjenester. Derfor bygger Helse Stavanger HF nytt sykehus på Ullenhaug som ligger få kilometer utenfor Stavanger sentrum.

Jotne Ankers skal til dette prosjektet levere metallarbeidene. Hoved leveransen er ståltrapper både inn- og utvendig, men det skal også leveres 900 meter rekkverk og 3000 meter håndløpere til den nye sykehuset. Alt dette vil bestå av 300 tonn stål som i største grad går ut av fabrikken på Flateby.

Kontrakten for Jotne Ankers har en samlet verdi på 54 millioner kroner inkludert merverdiavgift.

Første byggetrinn av nye Stavanger universitetssykehus skal stå ferdig i 2023.