Nye Stavanger universitetssykehus

Dagens sykehus i Stavanger sentrum er for lite, og det er behov for nye og større lokaler for å møte forventninger til befolkningsveksten og framtidige behov for spesialhelsetjenester. Derfor bygger Helse Stavanger HF nytt sykehus på Ullenhaug som ligger få kilometer utenfor Stavanger sentrum.

Jotne Ankers skal til dette prosjektet levere metallarbeidene. Hovedleveransen er   ståltrapper både inn- og utvendig, i tillegg skal det leveres rekkverk, håndløpere, plattformer, løftebord og kranbane.

Alt i alt skal det leveres 40 trapper, 900 meter rekkverk og 3.000 meter håndløpere.

Til sammen 300 tonn stål (hele metallarbeidet)

Kontrakten for Jotne Ankers har en samlet verdi på 54 millioner kroner inkludert merverdiavgift.

Stavanger universitetssjukehus skal stå ferdig i 2023.