Remmen studentboliger, Halden

AF Gruppen har inngått avtale med Studentsamskipnaden i Østfold om å bygge nye studentboliger

Les mer

Haugekvartalet, Kongsvinger

Ø.M Fjeld er engasjert av KB Gruppen Eiendom som totalentreprenør for Haugekvartalet, og det

Les mer

Halden Storsenter

Veidekkes datterselskap Øst AS har av Halden kommunale pensjonskasse fått i oppdrag å bygge

Les mer

Linjegården, Sørumsand

Linjegården er byggetrinn 2 av Linjekvartalet i Sørumsand sentrum, og vil bestå av 80

Les mer

Capjon Park (Verksbyen), Fredrikstad

Norges mest innovative og framtidsrettede boligprosjekt bygges i Fredrikstad. Den nye bydelen på Sellebakk

Les mer

Nye Stavanger universitetssykehus

Dagens sykehus i Stavanger sentrum er for lite, og det er behov for nye

Les mer