Oslo Atrium

Veidekke har inngått kontrakt med Watrium AS om å rehabilitere og bygge om kontorbygget Oslo Atrium i Bjørvika.

Oslo Atrium ble bygget for 20 år siden for Watrium av Veidekke, og det er de samme aktørene som nå skal gjennomføre oppgraderinger som tilpasser bygget til dagens situasjon og videreutvikler eiendommen.

Byggearbeidene er i gang, og planlagt overtakelse vil være mars 2025.

Du kan lese mer om prosjektet HER!

Jotne Ankers skal til dette prosjektet levere 4 stk. interiørtrapper, glassrekkverk rundt trappeåpninger, en svingt hovedtrapp med glassrekkverk og håndløper i oljet eik, 2 stk. rettløpstrapper, utvendig gittertrapp på tak, 3 stk. rettløpstrapper og gangbaner på tak.

Foto: NIELSTORP+ arkitekter