Nye Radiumhospitalet 2024

Nye Radiumhospitalet 2024

OM PROSJEKTET

I perioden 2019 til 2024 har det blitt bygd to nye bygg på Radiumhospitalet - et nytt klinikkbygg og et protonbygg. Klinikkbygget inneholder mange av de samme aktivitetene som foregår på sykehuset. Protonterapibygget rommer det svært avanserte utstyret som kreves for å kunne tilby protonbehandling, et tilbud pasienter tidligere måtte til utlandet for å få. Bygget vil også inneholde annen aktivitet knyttet til stråleterapi på Radiumhospitalet. Helse Sør-Øst RHF er oppdragsgiver og eier av prosjektet.

Sommeren 2023 startet arbeidet med fasader og innvendige arbeider, og Jotne Ankers har til dette prosjektet levert:

- Spesial interiørtrapp, rettløpstrapp i hengestag med rekkverk i selvbærende glass i Glassgate

- Selvbærende glassrekkverk på dekkekanter i Glassgate

- Ståltrapper med selvbærende glassrekkverk

- Rettløpstrapper i tekniske rom

- Spiraltrapp i teknisk rom

- Plattformer og gangbaner av gitter, i tekniske rom

- Stålrekkverk

- Håndløpere

- Pullerter

- Søyle og veggbeskyttelse

- Leidere

- Spiler og lameller av stål og aluminium på vegger