Login

Brukernavn

Passord

Halden videregående skole avd. Porsnes

Halden videregående skole avd. Porsnes

OM PROSJEKTET

PEAB har total rehabilitert et 9.000 kvadratmeter stort bygg på tomta til Norske Skog Saugbrugs. Prosjektet er et ledd i den nye samlokaliseringen av yrkesfagopplæringen i Østfold ved Halden videregående skole, og er utført for byggherren Porsnes Utvikling AS.

Prosjektet stod ferdig august 2022.

 

Jotne Ankers har til dette prosjektet levert:

- 2 stk. rettløpstrapper av stål, utendørs

- 1 stk. mindre rettløpstrapp av stål, utendørs

- 2 stk. leidere

- 2 stk. rettløpstrapper av stål, innendørs

- Rekkverk i betongtrapper, innendørs

- Rekkverk på dekkekanter, innendørs