Login

Brukernavn

Passord

Meland water treatment plant

Meland water treatment plant

ABOUT THE PROJECT

Meland kommune har bygd nytt hoved vannverk på Hestdal med Storavatnet som ny Vannkilde levert av Nordic Water Products AS. Dette har erstattet eksisterende vannbehandlingsanlegg som ikke oppfylte kravene til prosess og sikkerhet i drikkevannsforskriften, men som skal opprettholdes som fremtidig reservevannverk.

Det nye vannbehandlingsanlegg omfatter et komplett nytt system med inntaksarrangement i Storavatnet, 2,7 km inntaksledning til Hestdal, råvannspumpestasjon, behandlingsanlegg med DynaSand, rentvannsbasseng og trykkforsterkning for levering ut på forsyningsnettet.

Jotne Ankers har til dette prosjektet gjort alt i fra å gi tilbud om engineering sammen med kunde til detaljengieering, fabrikasjon og montering.

Fabrikasjon og montering av rør, support, trapp, gangbane og tanker.