Login

Brukernavn

Passord

Nye Stavanger Universitetssykehus

Nye Stavanger Universitetssykehus

OM PROSJEKTET

Helse Stavanger HF bygger nytt universitetssykehus på Ullenhaug som skal tas i bruk i 2025.

Jotne Ankers har til dette prosjektet levert:

- Innvendig hovedtrapp

- Spilerekkverk i betongtrapper

- Industri spiraltrapp

- Industritrapper

- Industri rekkverk

- Gangbaner

- Plattformer

- Lastebrygge

- Gitterrister

- Kranbane

- Leidere

- Pullerter

- Fallsikring

Alt i alt er det levert 40 trapper, 900 meter rekkverk 3000 meter håndløpere.

Til sammen 300 tonn stål (hele metallarbeidet).