Login

Brukernavn

Passord

Varmestua, Asker

Varmestua, Asker

OM PROSJEKTET

Asker Entreprenør AS har det siste året oppført et nytt og moderne bygg på Askerholmen.

Bygget består av Elveplassen botilbud og Varmestua som er et tilbud som åpen kafé og samlingssted for mennesker med rusavhengighet.

Prosjektet er et samarbeid mellom Asker kommune og Kirkens feltarbeid, og stod ferdig sommeren 2022.

 

Jotne Ankers har til dette prosjektet levert:

- Spilerekkverk på svalganger

- Spilerekkverk på balkonger

- Rettløpstrapper

- Spilerekkverk ved sykkelparkering