Remmen studentboliger, Halden

AF Gruppen har inngått avtale med Studentsamskipnaden i Østfold om å bygge nye studentboliger i massiv tre på Remmen i Halden.

Avtalen omfatter 213 studentboliger i ett bygg på 16.etasjer. Bygget vil ligge i nærheten av Høgskolen i Østfold, avdeling Halden.

Oppstart av prosjektet var i juni 2020 og skal stå ferdig i juni 2021.

Jotne Ankers skal til dette prosjektet levere 1stk spiraltrapp på 16 etasjer, trapperekkverk i innvendig trapp i 16 etasjer og ca. 300 stk. franske balkongrekkverk.