Rolvsrud Arena byggettrinn 2, Lørenskog

AF Bygg Oslo er i gang med bygging av det nye boligprosjektet Rolvsrud Arena som ligger sentralt i Lørenskog.

Totalt består prosjektet av 289 leiligheter fordelt på fem leilighetsbygg og cirka 1.100 kvadratmeter næringsarealer på gateplan, med underliggende parkeringskjeller.

Utbyggingen består av to byggetrinn og skal etter planen stå ferdig høsten 2025.

Jotne Ankers skal til byggetrinn 2 levere 4 stk. spiraltrapper, der 2 stk. strekker seg over 6 etasjer og 2 stk. strekker seg over 9 etasjer.

Hjemmeside prosjekt: rolvsrudarena.no

Foto: HRTB arkitekter