Seut Brygge, Fredrikstad

Langs elvebredden og porten til Fredrikstad kommer byens nye signalbygg. Her kommer 112 leiligheter fordelt på fire salgstrinn – alle med fantastisk utsikt over landskapet og nærområdet. Bebyggelsen på SEUT Brygge er utformet slik at bygget i seg selv utgjør en skjermende struktur mot veien på østsiden av tomten.

Seut Utviling AS har engasjert Backe Østfold AS som entreprenør av prosjektet som skal stå ferdig høsten 2021.

Jotna Ankers skal til dette prosjektet levere 4 stk. spiraltrapper og 2 stk. rettløpstrapper.