Skarholmen og Horsøy avløpsrenseanlegg

Det bygges nye avløpsrenseanlegg for avløpssone øst (Skarholmen) og vest (Horsøy) på Askøy, hvor mesteparten av det organiske materialet blir fjernet før utslipp til Hauglandsosen. Det gir blant annet renere vann i sjøen.

Renseanlegget blir bygget for en befolkningsvekst frem til 2050, noe som tilsvarer 20.000 personer (Skarholmen) og 15.000 personer (Horsøy), inkludert næringsvirksomhet.

Prosjektene skal ferdigstilles september 2024.

Jotne Ankers skal til disse prosjektene levere engineering, fabrikasjon og montering av rør og trapper samt montering av kundelevert utstyr.