Telenor Arena, Fornebu

Telenor Arena, Fornebu

Rekkverk industri