Tindlund Park byggetrinn 4

Ove Skår AS er nå i gang med byggetrinn 4 av Tindlund Park som ligger på et høydedrag plassert i aksen mellom Sarpsborg og Fredrikstad – der byene møtes.

Prosjektet skal stå ferdig høsten 2023, og vil bestå av 74 leiligheter, samt parkeringskjeller.

Jotne Ankers skal til dette prosjektet levere glassrekkverk på balkonger, glassrekkverk på takterrasser, sprosserekkverk med dobbel håndløper i betongtrapper og dobbel håndløper på vegg.