Tindlund Park byggetrinn 4

Ove Skår AS er nå i gang med byggetrinn 4 av Tindlund Park som ligger på et høydedrag plassert i aksen mellom Sarpsborg og Fredrikstad – der byene møtes.

Prosjektet skal stå ferdig høsten 2023, og vil bestå av 74 leiligheter, samt parkeringskjeller.

Jotne Ankers skal til dette prosjektet levere glassrekkverk på balkonger og takterrasser.